Thomas Girtin (1775 - 1802)

1 Object by Thomas Girtin